Enter Title

8. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V PARKU HEROLDOVY SADY

Lokalita: Vršovice/Heroldovy sady

Předpokládané náklady: 510 000 Kč

Vyčerpáno: 489 929 Kč

Garant realizace projektu: Petr Uher

Fotodokumentace je na FB Moje stopa.

Projekt byl během prázdnin dokončen. Umístěna je kompletní cvičební sestava i stůl na ping-pong, včetně terénních úprav.

Původní stav: