Enter Title

7. FITNESS PARK MALEŠICE

Lokalita: Malešice

Předpokládané náklady: 996 000 Kč

Garant realizace projektu: Petr Uher

V současné době jsou zjišťovány cenové nabídky různých dodavatelů, následně bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, zpracována projektová dokumentace a podána žádost o územní rozhodnutí.