Břehy Botiče - kolonáda

Enter Title

6. PROMENÁDA BOTIČ

Lokalita: Vršovice

Předpokládané náklady: 969 950 Kč

Garant realizace projektu: Blanka Černická

Stav k září 2017

V rámci přípravy na realizaci projektu proběhlo několik schůzek s navrhovatelem přímo v místě realizace, poslední schůzky dne 4. 8. 2017 se zúčastnili i zástupci Správce vodního toku. Výsadba živého plotu je z jejich strany ústně odsouhlasena s podmínkou zachování několika alespoň 2m prostupů kvůli údržbě břehů (vjezd pro techniku). Konečné rozhodnutí bude uděleno pro prozkoumání nákresu výsadby z několika pohledů, které jim bude v nejbližší době dodáno. Realizace výsadby navrhovaných půdopokryvných rostlin prozatím není povolena, správce má špatné zkušenosti z jiných oblastí, ačkoliv se nejedná o stejný typ rostlin. Z hlediska vhodnosti úpravy zeleně stále čekáme na vyjádření od MHMP, konkrétně od specialisty vodních toků pana Ing. Josefa Šlingera. Z tohoto důvodu je realizace tohoto projektu plánována na jaro roku 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------

Duben 2017

V první fázi byly kontaktovány Lesy ČR, které jsou dotčeným orgánem, další průběh bude pokračovat dle jejich stanoviska.