Revitalizace parku Solidarita

Revitalizace parku Solidarita

Garant: Ing. Jiří Procházka

Stav realizace ke květnu 2017, včetně položkového rozpočtu je ke stažení ZDE.

----------------------------------------------------------------------

Stav k 15.3.2017:

Realizace projektu je téměř před jeho dokončením. Nejsou zrealizovány repasy laviček, předpokládaný termín dokončení prací je do konce května.

Navrhovaná cena: 555 721, 00 Kč, v roce 2016 bylo vyčerpáno: 369 013, 40 Kč

------------------------------------------------------------------------

Stav k 25.11.2016:

V parku došlo k vybudování nové dřevěné pobytové plochy (odpočinkového mola). Dále došlo k instalaci lanových prvků určených pro děti. V oblasti údržby zeleně došlo k zmlazení keřových porostů a přesazení části nových výsadeb stromů. Novým prvkem mobiliáře v parku jsou pískovcové bloky určené k sezení.

V rámci dokončování projektu dojde k výsadbě rostlin v centrální ploše parku a rekonstrukci parkových laviček. Nebude realizován navržený přechod ke Strašnickému divadlu z důvodu nesouhlasu příslušného orgánu státní správy.

 

Předpokládané náklady na realizaci: 555.721 Kč

Vyčerpané náklady: 265.450,40 Kč

------------------------------------------------------------------------

Stav k červnu 2016

V rámci příprav na realizaci proběhly, za přítomnosti navrhovatele, dvě koordinační schůzky, po nichž byla zahájena projekční příprava stavebních a sadových úprav. Ve druhé polovině března započaly první úpravy porostů keřů, které jsou realizovány průběžně po jednotlivých etapách.

          

          

---------------------------------------------------------------------------