Metro Strašnická

Metro Strašnická

Garant: Ing. J. Procházka

Fotodokumentace je na facebookovém profilu Moje stopa.

Srpen 2017

Proběhlo čištění prostoru a projekt je dokončen.

-------------------------------------------------------------

Stav realizace ke květnu 2017, včetně položkového rozpočtu je ke stažení ZDE

-------------------------------------------------------------

Stav k 15.3.2017

Realizace projektu je téměř před dokončením. Není zrealizován nátěr nízké zídky a komplexní vyčištění plochy. Předpokládaný termín dokončení je konec dubna.

Navrhovaná cena: 948 000, 00 Kč, prozatím bylo vyčerpáno: 872 049, 97 Kč

-------------------------------------------------------------

Stav k 25.11.2016:

Realizace projektu Metro Strašnická finišuje.

Byly částečně provedeny sadové úpravy. Provedeny nátěry konstrukcí (zahrazovací sloupky, zábradlí, výduch z metra), které jsou ve vlastnictví MČ Praha 10. Byly opraveny opěrné zdi podél tramvajové zastávky a v blízkosti Strašnické školy. Dále byl instalován nový parkový mobiliář ve dvou provedeních. V parkové části došlo k osazení laviček s dřevěnými sedáky. Na prostranství okolo metra je mobiliář kovový z důvodu jeho snadnější údržby. Do vyvýšené plochy zeleně bylo instalováno dřevěné odpočinkové molo.

V rámci dokončování projektu dojde k nátěru části opěrných zídek a jednorázovému úklidu s použitím tlakové vody.

Předpokládané náklady na realizaci: 948.000 Kč

Vyčerpané náklady: 357.520,97 Kč

---------------------------------------------------------

Proběhlo několik jednání pracovní skupiny s navrhovatelem. Dotčená lokalita byla rozdělena do několika oblastí, v nichž byly definovány a specifikovány požadované úpravy. Ke schůzce v místě navrhované realizace byl přizván i zástupce Městské policie.

V květnu proběhla konzultační schůzka s navrhovatelem projektu Metro Strašnická panem Engelthalerem za účasti jeho spolupracujícího architekta. Na této schůzce bylo detailně zpřesněno rozmístění nového mobiliáře a odsouhlasen návrh konkrétních typů od firmy MM CITÉ. Proces realizace projektu je rozpracován do časového harmonogramu.

Během léta proběhly opravy dlažby a schodů, vedoucích do podchodu.

V září byly opraveny opěrné zídky a schodiště, vedoucí k parčíku. Během října byla revitalizována další zeleň a v části u Strašnické školy bylo instalováno odpočinkové dřevěné molo. Také probíhá instalace nového mobiliáře a dojde k odstranění plakátového sloupu.

Situace - návrh (PDF, 2MB)

Tabulka mobiliáře (PDF, 256kB)

Harmonogram (xls, 14 kB)