Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Garant: L. Šimonová

Stav realizace ke květnu 2017, včetně položkového rozpočtu je ke stažení ZDE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav k 15.3.2017:

V současné době máme stanovisko všech dotčených orgánů jen na umístění u MČ Praha 10, Vršovická 68. Zde je plánováno osazení jedné sestavy na konci dubna/ počátkem května 2017.

  • umístění u metra Strašnická – zde nám chybí jen povolení místního stavebního úřadu
  • umístění U Vršovického nádraží – toto místo bude osazeno nejpozději. Neobdrželi jsme kladná stanoviska od všech dotčených orgánů, proto jsme museli změnit místo. Umístění bude v parku naproti nádraží. Navrhovatel i dodavatel s umístěním souhlasil. Zde momentálně čekáme na novou výpůjční smlouvu z TSK, bude trvat cca 2-3 měsíce. Po uzavření je možné žádat dotčené orgány o vyjádření.

Navrhovaná cena: 931 700, 00 Kč, v roce 2016 bylo vyčerpáno 0, 00 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav k 25.11.2016:

Momentálně dodavatel zajišťuje vyjádření dotčených orgánů pro územní souhlas.

V říjnu při konání bezpečnostní komise bylo zmíněno možné bezpečnostní riziko, vztahující se k cykloboxům.

Další bezpečnostní komise se uskuteční 23. 11., a to za účasti bezpečnostních složek a mělo by být rozhodnuto, zda-li souhlasí s umístěním boxů.

Z projednávání umístění na jednotlivých místech prozatím vyplývá:

  • Umístění u budovy ÚMČ je prozatím bez negativních stanovisek.
  • V případě prostoru u stanice metra Strašnická je nesouhlas od Pražské plynárenské a PVK. Dojde tedy k přesunu na jiné místo, které není zatíženo inženýrskými sítěmi.
  • Prostor u Vršovického nádraží není prozatím dořešen s ohledem na jednání s ČD.

S dodavatelem jsme pravidelně v kontaktu. Dokončení realizace, nejsme nyní schopni, vzhledem k výše uvedenému, odhadnout.

Předpokládané náklady na realizaci: 931.700 Kč

Vyčerpané náklady: 0,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav k červnu 2016:

S navrhovatelem tohoto projektu proběhla úvodní schůzka, kde byly upřesněny informace, týkající se tvaru a funkčnosti boxů. Dále pak možnosti a lokality vhodné k umístění.

Stavebním odborem bylo sděleno, že k umístění boxů je nutný územní souhlas, tudíž je nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci.

Schůzka s projektantem se uskutečnila dle plánu a dne 11. 4. 2016 úřad obdržel cenovou nabídku ke zhotovení projektové dokumentace. V tuto chvíli je poptávána cenová nabídka ještě u další společnosti.

Zástupci úřadu se spolu s navrhovatelem dne 7. 4. 2016 zúčastnili prohlídky boxu, který byl jedním z dodavatelů dovezen do Vršovic.

 

V květnu byli pracovníci OŽD pozváni na prohlídku jiného typu cykloboxu.

           

Následně byly připraveny podklady pro poptávkové řízení na dodávku boxů. Ty byly zkonzultovány s navrhovatelem projektu panem Loudou. V současné době je vyhlášeno poptávkové řízení (obě firmy, které jsou do projektu zainteresované byly o vyhlášení informovány), lhůta pro podání nabídek končí 25.7.2016. Nabídky následně v průběhu srpna posoudí komise pro hodnocení nabídek. 

S navrhovatelem projektu je garant projektu průběžně v kontaktu.

---------------------------------------------------------------------------------------------